Löpande under året hjälper jag dig med din bokföring. Du kan antingen lämna ditt bokföringsmaterial till mig, alternativt att vi sköter redovisningen på plats hos dig. Beroende på krav och önskemål tar vi gemensamt fram ett koncept som passar dig och din verksamhet bäst, allt för en löpande och smidig bokföring. Och självfallet får du varje månad rapporter så du kan följa ditt företags utveckling. Redovisningen av moms till Skatteverket ingår också.