När verksamhetsåret är slut hjälper jag dig med bokslutet. Beroende på målsättningen du har med din verksamhet och aktuella skatteregler ser jag till att du får en bra skattemässig effekt på ditt bokslut. Är du i behov av en auktoriserad revisor för ditt bokslut kan jag hjälpa dig att förmedla kontakten för en smidigare hantering.