Och självfallet gör jag din och/eller bolagets deklaration och lämnar den inklusive alla nödvändiga bilagor i tid till Skatteverket.